Stand von - Status as of: 2023-08-20 / Anzahl der Personen - number of persons: 32360 - Startseite

Eltern - parents: {11099} ♂ Reyer Jansz. van Hell ∞ {11100} ♀ Jans Stijn
{Helle-Nr} Sex "Rufname, Knstlername" Titel Vornamen Nachname [weitere Nachnamen] gen. Beiname
{11101} Jan Arent van Hell
Beruf - profession:
Wohnort - place of residence: Amsterdam
✱ 1566 in Amsterdam - Oude Kerk
auch: Jan Arent (Reyersz Reyniersz) van Hell;
Aantekeningen van Hans van Hell:
Mijn oorspronkelijke overzicht begon bij (ging niet verder dan) Jacob Jansz van Hell.
De naam geeft een indicatie dat de naam van Jacob Jansz´s vader was "Jan".
Om nu een verband te vinden tussen de Van Hell´s en Van der Hell´s, werd mijn taak een "Jan" te vinden die redelijk goed paste tussen Jacob Jansz (de zoon ) en Reyer (Reynier Jansz van Hell, die in het rapport van Vos en andere gegevens geboekstaafd stond als een "koopman in Amsterdam" en volgens De Vries aanwijsbaar afstamde van de Van der Hell´s en die de vader van "Jan" zou kunnen zijn.
Helaas bleek dat de 16e eeuwse gegevens in het archief van Amsterdam helemaal waren gebaseerd op de eigenen vader´s naam. Achternamen kwamen er niet bij te pas.
Niettemin slaagde ik er in een "Jan" te vinden die goed in het beeld paste.
Dat was Jan Arent, gedoopt op 7 juli 1566 in de Oude Kerk te Amsterdam, zoon van Reyer Jansz en Jans Lijn.
Op 12 oktober 1567 trouwde Reyer Jansz in diezelfde kerk een Jans Stijn.
Ondanks de tegenstrijdigheid met betrekking tot de naam van de vrouw en moeder, alsmede het feit dat de geboorte meer dan een jaar eerder dan het huwelijk plaatsvond (hetgeen waarschijnlijk in die tijd wel meer voorkwam) suggereren de twee namen van de baby een hoge waarschijnlijkheid dat dit de juiste "Jan" is, nl. "Jan", de naam van de grootvader van vaderskant en Arent, de tweede naam van de grootmoeder van vaderskant.
Quellen - sources: Willem van Hell {11028}
Partnerschaften - companions Kinder - children
∞ in bis
{0}

{11102} Christoffel van Hell ✱
{11103} Jacob Jansz van Hell ✱ 1589

Wichtiger Hinweis:
Wer hier seine Daten entdeckt und sie entfernt haben möchte - eMail an mich genügt!
Whoever will discover data referring to him or her and does not want them published - just let me know via e-mail!