Innhold:

Databanken er åpen for alle "Helle", dvs. for alle de, som har etternavnet "Helle". Det er likegyldig hvor navnet kommer fra.
Akkurat nå kjenner jeg
Helle fra Rüthen (i Tyskland)
Helle fra Horn (i Tyskland)
Helle fra Norge
Helle fra Frankrike
Dessutem fins noe familier, hvor det er ikke klart, hvor deres etternavnet kommer fra.
Helle fra Paulding, Iowa/USA
Helle fra Tübingen i Tyskland

I databanken fins følgende opplysninger for hver person:
kjønn, tittel, fornavn, fødselsdag, fødselsnavn, navn etter personen har giftet seg, økenavn, kalle- eller kunstnernavn, binavn, fødseldag og- sted (hvis det fins ikke: sted hvor personen ble døpet), dag og sted, hvor personen dødde (hvis det fins ikke: sted hvor personen ble begravet), stedet hvor personen bor [ikke den nøyaktige adressen!], yrket, foreldrene, dato og sted hvor personen giftet seg (eller ble skilt), dessuten et bildet, og hvis personen lever ennå kanskje også eMail adressen. Informasjonene blir offentliggjort i internetet.
Når personer som lever vil ikke at opplynsnigene om den blir offentligjort, blir navnet bytte ut med "xx zz". Informasjonene ble da offentligjort med navnet, bare etter die har dødt.

Teknikk:

Data ble holdt i en MS Access Datenbank, med to Tabeller: personer og ekteskap. Online fins den i MySQL Databanken, som ble etterspurt med php-skript.

Datavern:

Jeg syns at opplysniger ikke er mitt eiendom. Informasjonene ble samlet fra andre folk. Jeg har bare fattet dem tilsammen. Jeg vil gi Databanken videre til alle personer, som er ikke yrkesmessig driver familieforskning.
Betingelse for at jeg gir dem til andre, err at jeg får underskrift at opplysniger blir ikke bruket yrkesmessig.
Online- Databanken kan ikke ble spurgt ved automatisk scan. Der må tilminst være en interaktiv parameter, som kann ikke være wildcard.
Email adressene er satt om i kode og kan bare være bruket gjennom en script. Klart es at dette hjelper ikke imot skikkelige hacker.

[Oversettelse til norsk fra Sönke Kahl]