Stand von - Status as of: 2023-08-20 / Anzahl der Personen - number of persons: 32360 - Startseite

Eltern - parents: {11094} ♂ Henrick van der Hell ∞ {11093} ♀ Wilhelmina Gerrits
{Helle-Nr} Sex "Rufname, Knstlername" Titel Vornamen Nachname [weitere Nachnamen] gen. Beiname
{11097} „Jan” Johan Hendricksz van (der) Hell
Beruf - profession:
Wohnort - place of residence:
✱ 1520-ca
✝ 1588
geboren omstreeks 1520; overleden in 1588
Eveneens gevonden onder de naam Jan van der Hell.
Beiden komen voor onder deze twee namen in verschillende bronnen.
De Vries noemt hem Johan Hendricksz van Hell, terwijl Vos hem Jan van der Hell noemt.
Beiden huwden Stijne Arents.
De datum geeft een indicatie dat beiden één en dezelfde persoon zijn.
Johan Hendricksz (Jan) was een bastaardzoon van Henrick van der Hell en daardoor een Van Hell.
ontvangt 21 mei 1539 van zijn vader Henrick van der Hell de helft van het goed Byler en een vierde deel van het goed Rampselaar
overl. 17 juni 1545. [Widerspruch zu 1588!! Und zum Heiratsdatum!!]
Quellen - sources: Willem van Hell {11028}
Partnerschaften - companions Kinder - children
∞ 1545-06-01 in bis
{11098} Stijne Arents

{11710} Nyse Jansdr van Hell ✱
{11711} Aert Jansz. van Hell ✱
{11712} Casijn Jansz. van Hell ✱
{11713} Hendrick van Hell ✱
{11099} Reyer Jansz. van Hell ✱ 1545
{11709} Hendricke Jansdr. - ✱ 1574

Wichtiger Hinweis:
Wer hier seine Daten entdeckt und sie entfernt haben möchte - eMail an mich genügt!
Whoever will discover data referring to him or her and does not want them published - just let me know via e-mail!