Stand von - Status as of: 2023-08-20 / Anzahl der Personen - number of persons: 32360 - Startseite

Eltern - parents: {11097} ♂ Johan Hendricksz van (der) Hell ∞ {11098} ♀ Stijne Arents
{Helle-Nr} Sex "Rufname, Knstlername" Titel Vornamen Nachname [weitere Nachnamen] gen. Beiname
{11099} Reyer Jansz. van Hell
Beruf - profession: Koopman
Wohnort - place of residence:
✱ 1545
✝ 1596-12-05 in aan boord
auch: Reynier; geboren omstreeks 1545
Ging in 1595 als kommies aan boord van de "Amsterdam" mee met de "Eerste Schipvaart" van de "Compagnie van Verre" naar de Oost (het latere Nederlandsch Oost-Indië en thans Indonesië).
NB: indien in deze homepage Nederlandsch Oost-Indië wordt vermeld, betreft dit de tijd gelegen tussen het begin en het einde van het Nederlandse koloniale tijdperk aldaar.
Reynier van Hell werd aldaar in 1596 aan boord van de "Amsterdam", tijdens gevechten met de plaatselijke bevolking, gedood en, zoals de toenmalige oudhollandse schrijfwijze was "Ten zeluen daghe in syne kleederen in plaetse van een dootkiste met enighe groote steenen aen haer lyff geboonden synde ouerboort geworpen ende gesoncken".
Zowel de reis, die als rampzalig wordt beschreven, als de dood van Reynier van Hell, wordt beschreven in het hoofdstuk Reisbeschrijvingen ..
commies op de eerste vloot naar Oost-Indië en aldaar door de Javanen vermoord 1596/97.
Quellen - sources: Willem van Hell {11028}
Partnerschaften - companions Kinder - children
∞ 1567-10-12 in Amsterdam - Oude Ker bis
{11100} Jans Stijn

{11101} Jan Arent van Hell ✱ 1566

Wichtiger Hinweis:
Wer hier seine Daten entdeckt und sie entfernt haben möchte - eMail an mich genügt!
Whoever will discover data referring to him or her and does not want them published - just let me know via e-mail!